lunes, 21 de mayo de 2012

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA


Educació per a la ciutadania és el nom d'una assignatura que va ser dissenyada per a l'últim cicle d'educació primària i tota educació secundària en Espanya per el govern socialista de Rodriguez Zapatero i aprovada en el parlament espanyol d'acord amb la llei Orgànica d'Educació.

Aquesta assignatura té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les persones lliures e integrades a través de la consolidació de l'autoestima, la dignitat personal, la llibertat i la responsabilitat i la formació de futurs ciutadans amb criteris pròpis i solidaris, que coneguen els seus drets i asumixquen els seus deures.

La reforma educativa proposada per el ministre d'educació, José Ignacion Wert, pretén substituir aquesta assignatura per una educació civica i constitucional. Aquest canvi no es acceptat per molta gent ja que eliminant-la únicament els que ixen afavorits és l'esglesia ja que un dels continguts de l'assignatura era tractar temes com l'homosexualitat,la xenofòbia,etc.. la qual cosa aquests han considerat com a  una enfermetat publicant llibres per a erradicar aquest tipus d'orientació sexual. Segons Wert, aquesta assignatura ha generat una "divisió en la societat" i ha posat en manifest la necessitat d'una educació lliure de qüestions controvertides i de un adoctrinament ideològic, basat en una societat democràtica i de institucions.

El president del govern, Mariano Rajoy, pretén llevar aquesta assignatura objectant que l'escola pública, que es la base del sistema educatiu, " no debe tener ideario, ni socialista, ni liberal, ni ninguno".

Amb aquesta nova assignatura el que es pretén es proporcionar als alumnes el coneixement de la constitució espanyola com a norma suprema que regeix la nostra convivència, la comprensió dels seus valors, de les regles que donformen la nostra societat democràtica així com l'història de la Unió Europea.. amb aquesta nova assignatura es pretén" formar a ciutadans lliures i responsables amb capacitat de ser subjectes actius". 

Els continguts d'aquesta assignatura estan dividits en diferents blocs:

  • Bloc 1.- Aproximació respetuosa a la diversitat
  • Bloc 2.- Relacions interpersonals i participació
  • Bloc 3.- Deures i drets ciutadans
  • Bloc 4- Les societats democràtiques del segle XXI
  • Bloc 5.- Ciutadania en el món global


Bé, jo pense que el govern del partit popular el que pretenen amb l'eliminació d'aquesta assignatura és amagar segons el seu pensament, els defectes que puga tindre la societat amb temes com els diferents tipus d'orientació sexual i els constants canvis que s'estan donant en la societat. pretenen implantar un model que ells pensen que és el correcte sense donar importància a altres components de la societat. ens diuen que no volen crear una divisió en la societat però amb el que estàn fent ells no ho estàn realitzant?  han imposat una mesura fora de lloc sense donar pas a la tolerància i a poder construir una convivència millor.
Ací he deixat un xicotet link.


Cristina Sansaloni Andrés

No hay comentarios:

Publicar un comentario